In the Heights: Giấc Mơ New York

In the Heights: Giấc Mơ New York

In The Heights

Nội dung phim In the Heights: Giấc Mơ New York

Một phiên bản phim của vở nhạc kịch Broadway trong đó USNAVI, một chủ sở hữu Bodega New York thông cảm, cứu từng xu mỗi ngày khi anh tưởng tượng và hát về một cuộc sống tốt hơn.

Trailer phim In the Heights: Giấc Mơ New York:

trailers