Indiana Jones Và Chiếc Rương Thánh Tích

Indiana Jones Và Chiếc Rương Thánh Tích

Raiders of the Lost Ark

Nội dung phim Indiana Jones Và Chiếc Rương Thánh Tích

Năm 1936, nhà khảo cổ học và nhà thám hiểm Indiana Jones được chính phủ Hoa Kỳ thuê để tìm thấy Ark của Giao ước trước khi Đức quốc xã của Adolf Hitler có thể có được sức mạnh tuyệt vời.