Kẻ du hành (Phần 1)

Kẻ du hành (Phần 1)

Travelers (Season 1)

Nội dung phim Kẻ du hành (Phần 1)

Một đặc vụ liên bang dõi theo bốn người bỗng nhiên mang những tính cách hoàn toàn mới, đưa đến một phát hiện đầy sửng sốt về tương lai của nhân loại.