Khế Ước Tìm Rồng

Khế Ước Tìm Rồng

Xun Long Qi Yue

Nội dung phim Khế Ước Tìm Rồng

Phim Khế Ước Tìm Rồng - Xun Long Qi Yue 2017: Một con tàu bồng nhiên biến mất giữa biển khơi đã mở đầu cho cuộc chiến giữa tộc Ma và tộc Thợ Săn. Nhóm tộc Thợ Săn cùng người phong ấn phải dấn thân vào hang hổ của tộc Ma để tìm những thủy thủ bị mất tích. Đồng thời, họ còn phải chiến đấu với tộc Ma để giải cứu thế giới.