Khu nghỉ dưỡng Lặn Biển Đỏ

Khu nghỉ dưỡng Lặn Biển Đỏ

The Red Sea Diving Resort

Nội dung phim Khu nghỉ dưỡng Lặn Biển Đỏ

Các đặc vụ ngầm mở một khách sạn giả để làm vỏ bọc đưa hàng ngàn người tị nạn Ethiopia đến nơi an toàn. Bộ phim dựa trên những sự kiện có thật.