Kỳ Môn Tương Thuật

Kỳ Môn Tương Thuật

The Disaster of Centipede

Nội dung phim Kỳ Môn Tương Thuật

Tác phẩm lớn với chất lượng đặc biệt, Kỳ Môn Tương Thuật \"Thập Tam\" đã trở về~ giải đáp những sự việc trần gian, mang con người đến với sự diệu kỳ của thế thế gian!