Lịch sử từ cái nhìn KHÔNG NGHIÊM TÚC

Lịch sử từ cái nhìn KHÔNG NGHIÊM TÚC

Historical Roasts

Nội dung phim Lịch sử từ cái nhìn KHÔNG NGHIÊM TÚC

"Tướng quân châm biếm" Jeff Ross và rất nhiều khách mời ngôi sao châm chọc những nhân vật lịch sử tầm cỡ nhưng vẫn vinh danh ảnh hưởng lâu dài của họ với thế giới.