Liên Minh Công Lý Phiên bản của Zack Snyder

Liên Minh Công Lý Phiên bản của Zack Snyder

Zack Snyder's Justice League

Nội dung phim Liên Minh Công Lý Phiên bản của Zack Snyder

Quyết tâm đảm bảo sự hy sinh cuối cùng của Superman không ở Vain, Bruce Wayne sắp xếp các lực lượng với Diana Prince với kế hoạch tuyển mộ một nhóm Metahumans để bảo vệ thế giới khỏi mối đe dọa tiếp cận của tỷ lệ thảm khốc.

Trailer phim Liên Minh Công Lý Phiên bản của Zack Snyder:

trailers