Lời Thì Thầm Của Những Bóng Ma

Lời Thì Thầm Của Những Bóng Ma

Ghost Whisperer

Nội dung phim Lời Thì Thầm Của Những Bóng Ma

Phim Lời Thì Thầm Của Những Bóng Ma - Ghost Whisperer 2005: Xoay quanh cô gái Melinda Gordon có khả năng kì lạ, cô có thể cảm nhận, nhìn thấy và nói chuyện được với những hồn ma của những người đã khuất, thay vì sợ hãi khi nhìn thấy họ Melinda lại tâm sự và tìm hiểu vì sao và nguyên nhân gì khiến họ chưa chịu siêu thoát khỏi thế giới trần tục này.

Trailer phim Lời Thì Thầm Của Những Bóng Ma:

trailers