Lớp 3A, từ giờ các em là con tin của tôi

Lớp 3A, từ giờ các em là con tin của tôi

Mr. Hiiragi’s Homeroom

Nội dung phim Lớp 3A, từ giờ các em là con tin của tôi

Vài ngày trước khi tốt nghiệp, một giáo viên khiêm tốn bắt cả lớp mình chủ nhiệm làm con tin: anh quyết tìm ra sự thật về người bạn học đã chết vì tự tử của các em.