Mạng lưới riêng tư: Ai đã giết Manuel Buendía?

Mạng lưới riêng tư: Ai đã giết Manuel Buendía?

Private Network: Who Killed Manuel Buendía?

Nội dung phim Mạng lưới riêng tư: Ai đã giết Manuel Buendía?

Cùng đi sâu vào công việc của nhà báo nổi tiếng người Mexico Manuel Buendía để làm sáng tỏ án mạng của ông và mối liên hệ giữa chính trị và buôn bán ma túy.

Trailer phim Mạng lưới riêng tư: Ai đã giết Manuel Buendía?:

trailers