Marcella (Phần 3)

Marcella (Phần 3)

Marcella (Season 3)

Nội dung phim Marcella (Phần 3)

Mười tám tháng sau, Marcella đang sống với thân phận mới ở Belfast, nơi cô xâm nhập vào một gia đình tội phạm để làm nhiệm vụ bí mật.