Mộ Quỷ

Mộ Quỷ

The Shrine

Nội dung phim Mộ Quỷ

Một nhóm các nhà báo trẻ điều tra một giáo phái để biết được quy trình hiến tế, nhưng cách đầy tham vọng của họ có thể dẫn họ trở thành nạn nhân tiếp theo của giáo phái...