Mowgli: Huyền thoại rừng xanh

Mowgli: Huyền thoại rừng xanh

Mowgli: Legend of the Jungle

Nội dung phim Mowgli: Huyền thoại rừng xanh

Một cậu bé mồ côi được những con thú vật nuôi dưỡng nắm lấy vận mệnh của mình trong khi đối mặt với kẻ thù nguy hiểm – và cả nguồn gốc con người của mình.