New World - Chào mừng tới thiên đường

New World - Chào mừng tới thiên đường

New World

Nội dung phim New World - Chào mừng tới thiên đường

Trong chương trình thực tế này, 6 người nổi tiếng sẽ lập chiến lược và phá đám để kiếm tiền ảo (mà họ có thể đổi thành tiền mặt) vào ngày cuối trên hòn đảo thiên đường.