Ngập vốn

Ngập vốn

Bankrolled

Nội dung phim Ngập vốn

Hai chiến hữu lêu lổng thế hệ Y phê thuốc rồi quảng cáo một ứng dụng mới táo bạo về công bằng xã hội và gọi vốn hàng triệu USD. Rồi họ phải làm ra ứng dụng này.

Trailer phim Ngập vốn:

trailers