Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn

Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn

Tomorrow Will Be Better

Nội dung phim Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn

Phim kế về tình cảm bất hoà của một đôi bạn thân như chị em ruột, từ thân thiết bầu bạn cùng nhau trở nên đố kỵ hận thù, đề cao chân thiện mỹ trong nhân tính, soi ra cái ác cái xấu trong lòng người.