Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện

Wu Kong

Nội dung phim Ngộ Không Kỳ Truyện

Phim Ngộ Không Kỳ Truyện - Wu Kong 2017: Câu chuyện về Tôn Ngộ Không khi còn chưa phải là Tề Thiên Đại Thánh. Lúc đó, Ngộ Không cùng Dương Tiễn mang đầy nhiệt huyết khi theo học võ ở tiên giới. Khác với nguyên mẫu thông thường, nhân vật Tôn Ngộ Không thời đầu khá phong cách, giống một hiệp khách hơn “vua khỉ”.

Trailer phim Ngộ Không Kỳ Truyện:

trailers