Người hùng cao bồi của tôi

Người hùng cao bồi của tôi

My Heroes Were Cowboys

Nội dung phim Người hùng cao bồi của tôi

Phim về miền Viễn Tây đã cứu tuổi thơ đau khổ của Robin Wiltshire. Giờ đây, ông tiên phong cho những giấc mơ của mình, huấn luyện những con ngựa yêu quý cho màn ảnh rộng.

Trailer phim Người hùng cao bồi của tôi:

trailers