Người phụ nữ và kẻ sát nhân

Người phụ nữ và kẻ sát nhân

The Women and the Murderer

Nội dung phim Người phụ nữ và kẻ sát nhân

Phim tài liệu này đi theo quá trình bắt tên sát nhân hàng loạt Guy Georges qua nỗ lực không mệt mỏi của hai phụ nữ: một là cảnh sát trưởng, một là mẹ của nạn nhân.

Trailer phim Người phụ nữ và kẻ sát nhân:

trailers