Nhà tâm thần học (Phần 1)

Nhà tâm thần học (Phần 1)

The Alienist (Season 1)

Nội dung phim Nhà tâm thần học (Phần 1)

Thành phố New York năm 1896, Cảnh sát trưởng Theodore Roosevelt đã thu nhận tiến sĩ tâm lý Laszlo Kreizler để truy bắt một tên sát nhân nhắm vào các cậu bé vô gia cư.