Nhiệm vụ khó khăn

Nhiệm vụ khó khăn

Line of Duty

Nội dung phim Nhiệm vụ khó khăn

Viên cảnh sát danh dự bị hủy hoại đua với thời gian để cứu con gái cảnh sát trưởng trước một kẻ điên. Một cộng tác viên báo chí tường thuật trực tiếp toàn bộ vụ việc.

Trailer phim Nhiệm vụ khó khăn:

trailers