Nhóc Trùm: Nối Nghiệp Gia Đình

Nhóc Trùm: Nối Nghiệp Gia Đình

The Boss Baby: Family Business

Nội dung phim Nhóc Trùm: Nối Nghiệp Gia Đình

Các anh em Templeton đã trở thành người lớn và trôi xa nhau, nhưng một ông chủ mới bé với cách tiếp cận tiên tiến sắp mang chúng lại với nhau - và truyền cảm hứng cho một doanh nghiệp gia đình mới.

Trailer phim Nhóc Trùm: Nối Nghiệp Gia Đình:

trailers