Những ngả đường ước mơ (Phần 1)

Những ngả đường ước mơ (Phần 1)

Sintonia (Season 1)

Nội dung phim Những ngả đường ước mơ (Phần 1)

Ba thanh niên sống trong cùng khu ổ chuột ở São Paulo vẫn duy trì tình bạn của họ trong khi theo đuổi ước mơ riêng giữa một thế giới của âm nhạc, ma túy và tôn giáo.