Những người bạn (Phần 3)

Những người bạn (Phần 3)

Friends (Season 3)

Nội dung phim Những người bạn (Phần 3)

Những hành động tinh quái của nhóm bạn thân này – bao gồm cả việc Chandler và Joey nuôi một chú vịt – sẽ tiếp diễn đầy sôi động trong mùa 3.