Những người bạn (Phần 9)

Những người bạn (Phần 9)

Friends (Season 9)

Nội dung phim Những người bạn (Phần 9)

Rachel thích ứng nhanh một cách đáng kinh ngạc với việc chăm sóc bé Emma, nhưng lại rất khó khăn trong việc phân định rõ mối quan hệ rối ren với Joey và Ross.