Những người bạn (Phần 7)

Những người bạn (Phần 7)

Friends (Season 7)

Nội dung phim Những người bạn (Phần 7)

Monica và Chandler chuẩn bị làm đám cưới nhưng lại phải dàn xếp vụ tranh giành làm phù dâu giữa Rachel và Phoebe.