Nước Mỹ: Phim điện ảnh

Nước Mỹ: Phim điện ảnh

America: The Motion Picture

Nội dung phim Nước Mỹ: Phim điện ảnh

George Washington, tay gắn cưa, nhập hội với người anh em mê bia Sam Adams để đánh bại quân Anh trong bộ phim pha trò và mỉa mai về Cách mạng Mỹ.

Trailer phim Nước Mỹ: Phim điện ảnh:

trailers