Ông Trùm Tài Chính

Ông Trùm Tài Chính

All Is Well

Nội dung phim Ông Trùm Tài Chính

xoay wanh Eric là nhân viên của ngân hàng Đằng Thăng. Anh còn là 1 hacker thiên tài. Eric bị ép phải ký nhiều văn bản trái pháp luật. Vì thế anh tạo ra bộ mã sao chép giấy bạc của ngân hàng và bán ở chợ đen…