Phá vỡ ranh giới: Cứu lấy hành tinh của chúng ta

Phá vỡ ranh giới: Cứu lấy hành tinh của chúng ta

Breaking Boundaries: The Science Of Our Planet

Nội dung phim Phá vỡ ranh giới: Cứu lấy hành tinh của chúng ta

David Attenborough và nhà khoa học Johan Rockström phân tích sự sụp đổ của đa dạng sinh học trên Trái Đất và cuộc khủng hoảng này vẫn có thể được ngăn chặn như thế nào.

Trailer phim Phá vỡ ranh giới: Cứu lấy hành tinh của chúng ta:

trailers