Phi Đội Ma Pháp Thần Tượng Liên Minh Không Quân - Phù Thủy Ánh Dương

Phi Đội Ma Pháp Thần Tượng Liên Minh Không Quân - Phù Thủy Ánh Dương

League of Nations Air Force Aviation Magic Band Luminous Witcheseses

Nội dung phim Phi Đội Ma Pháp Thần Tượng Liên Minh Không Quân - Phù Thủy Ánh Dương

Dự án kỷ niệm 10 năm của loạt phim Witches Series. Không giống những đồng đội Witch khác là các đơn vị hàng không liên hợp chiến đấu để bảo vệ người dân, họ là những Witch chiến đấu bằng "Tiếng hát và âm nhạc" để bảo vệ nụ cười của mọi người!