Quái Kiệt Thất Thế

Quái Kiệt Thất Thế

The Losers

Nội dung phim Quái Kiệt Thất Thế

Một nhóm mật vụ CIA được gửi đến khu rừng nhiệt đới nước Bolivia để thực hiện nhiệm vụ thì bất ngờ thấy mình bị phản bội bởi chính những kẻ đứng đầu tổ chức, mà kẻ chủ mưu chỉ được biết với cái tên Max...

Trailer phim Quái Kiệt Thất Thế:

trailers