Quán ăn đêm – Loạt phim (Phần 2)

Quán ăn đêm – Loạt phim (Phần 2)

Midnight Diner (Season 2)

Nội dung phim Quán ăn đêm – Loạt phim (Phần 2)

Chủ quán ăn đêm phục vụ đồ ăn và đồng cảm với nhiều khách hàng khác nhau, từ yakuza, nhân viên cửa hàng trò chơi cho đến vũ công thoát y.

Trailer phim Quán ăn đêm – Loạt phim (Phần 2):

trailers