Quán ăn đêm: Những câu chuyện ở Tokyo (Phần 2)

Quán ăn đêm: Những câu chuyện ở Tokyo (Phần 2)

Midnight Diner: Tokyo Stories (Season 2)

Nội dung phim Quán ăn đêm: Những câu chuyện ở Tokyo (Phần 2)

Ánh đèn của quán ăn đêm lại bật lên khi ông chủ biết cảm thông nuôi dưỡng cơ thể và sức sống của những vị khách quen mới và cả những vị khách quen theo mùa.

Trailer phim Quán ăn đêm: Những câu chuyện ở Tokyo (Phần 2):

trailers