Quay ngược thời gian

Quay ngược thời gian

Somewhere Between

Nội dung phim Quay ngược thời gian

Một nhà sản xuất tin tức địa phương được trao cơ hội duy nhất để quay ngược thời gian và ngăn chặn một kẻ giết người hàng loạt. Nếu thất bại, cô sẽ mất con gái mãi mãi.