Quyền Lực Tuyệt Đối

Quyền Lực Tuyệt Đối

J. Edgar

Nội dung phim Quyền Lực Tuyệt Đối

Bộ phim kể về quá trình tiến tới quyền lực của Giám đốc FBI - J. Edgar Hoover (1895-1972), trong đó tập trung vào quá trình ông gây dựng Cuc Điều tra Liên Bang (FBI) - cơ quan ông điều hành cho đến khi qua đời vào năm 1972.