Ranh giới thần bí

Ranh giới thần bí

BORDER

Nội dung phim Ranh giới thần bí

Sau một lần suýt chết, viên cảnh sát lạnh lùng đột nhiên có thể nhìn thấy những người đã khuất. Khả năng này mang đến khía cạnh mới cho việc điều tra của anh.