Re:Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác

Re:Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác

Re:Zero - Starting Life in Another World

Nội dung phim Re:Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác

Trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà, cậu bé tuổi teen Natsuki Subaru bị đưa đến một thế giới khác, và ở đó cậu có được năng lực đảo ngược thời gian bằng cách chết đi.