Sàn dung nham (Phần 2)

Sàn dung nham (Phần 2)

Floor Is Lava (Season 2)

Nội dung phim Sàn dung nham (Phần 2)

Các chướng ngại vật đã thay đổi nhưng đừng lo, sàn vẫn có màu đỏ và sủi bọt như trước! Điểm mới trong mùa này: một núi lửa siêu trơn.