Sát Nhân Trong Bóng Tối 2

Sát Nhân Trong Bóng Tối 2

Don't Breathe 2

Nội dung phim Sát Nhân Trong Bóng Tối 2

Phần tiếp theo được thiết lập trong những năm sau cuộc xâm lược nhà chết người ban đầu, nơi Norman Nordstrom (Stephen Lang) sống trong sự yên tĩnh cho đến khi tội lỗi trong quá khứ của anh ta bắt kịp anh ta.

Trailer phim Sát Nhân Trong Bóng Tối 2:

trailers