Sát thủ lưỡi kéo (Phần 2)

Sát thủ lưỡi kéo (Phần 2)

Scissor Seven (Season 2)

Nội dung phim Sát thủ lưỡi kéo (Phần 2)

Khi đang mài dũa kỹ năng qua công việc thường nhật, Thất đối mặt với nhóm sát thủ mới trong khi quá khứ đe dọa sẽ hủy hoại nỗ lực có một cuộc sống bình thường của anh.

Trailer phim Sát thủ lưỡi kéo (Phần 2):

trailers