Scott Lindgren: Vượt sóng

Scott Lindgren: Vượt sóng

The River Runner

Nội dung phim Scott Lindgren: Vượt sóng

Trong phim tài liệu này, một tay chèo kayak nhắm đến mục tiêu trở thành người đầu tiên chèo qua bốn con sông lớn chảy từ ngọn núi thiêng Kailash của Tây Tạng.

Trailer phim Scott Lindgren: Vượt sóng:

trailers