Signal - Đội điều tra kỳ án trường kỳ

Signal - Đội điều tra kỳ án trường kỳ

Signal

Nội dung phim Signal - Đội điều tra kỳ án trường kỳ

Sống cách nhau mười lăm năm, hai thanh tra kiên định hợp sức giải mã vụ bắt cóc còn bỏ ngỏ và viết lại lịch sử.