Sóng Ngầm

Sóng Ngầm

The Wave 2008

Nội dung phim Sóng Ngầm

Một thầy giáo cố mô tả cho đám hoc trò của mình về sự nguy hiểm đối với cuộc sống nếu đặt trong một nền độc tài chuyên chế thay vì dân chủ...

Trailer phim Sóng Ngầm:

trailers