Song phì lâm môn

Song phì lâm môn

Double Fattiness

Nội dung phim Song phì lâm môn

Sau khi qua đời vì bệnh tim, một phụ nữ là chủ gia đình kiêm chủ tiệm bánh mì dẹt trở lại thế giới của người sống trong cơ thể của một phụ nữ trẻ tuổi hơn.