Sonic X (Phần 1)

Sonic X (Phần 1)

Sonic X (Season 1)

Nội dung phim Sonic X (Phần 1)

Một nhiệm vụ thất bại đưa Nhím Sonic, các bạn, bác sĩ Eggman và 7 viên Ngọc lục bảo Hỗn loạn tới một chiều không gian khác: Trái Đất.