Star Trek: Loạt phim hoạt hình (Phần 1)

Star Trek: Loạt phim hoạt hình (Phần 1)

Star Trek: The Animated Series (Season 1)

Nội dung phim Star Trek: Loạt phim hoạt hình (Phần 1)

Thuyền trưởng Kirk và phi đoàn đụng độ một loạt sinh vật mới lạ lùng trong loạt phim hoạt hình này, bao gồm cả một chủng tộc vũ trụ đã bỏ chạy khỏi Trái đất trước đây.