Star Trek: Loạt phim hoạt hình (Phần 2)

Star Trek: Loạt phim hoạt hình (Phần 2)

Star Trek: The Animated Series (Season 2)

Nội dung phim Star Trek: Loạt phim hoạt hình (Phần 2)

Trong Mùa 2 của loạt phim hoạt hình này, phi đoàn tàu Enterprise mắc kẹt ở một vũ trụ mà thời gian trôi ngược.