Sự cứu rỗi (Phần 2)

Sự cứu rỗi (Phần 2)

Salvation (Season 2)

Nội dung phim Sự cứu rỗi (Phần 2)

Khi công chúng đã biết đến hiểm họa thiên thạch, cuộc chiến bảo vệ trái đất và duy trì trật tự càng trở nên cấp thiết hơn đối với Darius và Grace.