Tân truyền thuyết Hầu Vương (Phần 1)

Tân truyền thuyết Hầu Vương (Phần 1)

The New Legends of Monkey (Season 1)

Nội dung phim Tân truyền thuyết Hầu Vương (Phần 1)

Một cô gái dũng cảm giải phóng Tôn Ngộ Không -- vị thần bị nhốt dưới một tảng đá từ lâu -- trong nhiệm vụ tìm kiếm bảy cuộn chân kinh và giải cứu thế giới khỏi ác quỷ.